Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Administratorem danych osobowych jest Q Hotel Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 202A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS nr. 0000598168 (dalej Spółka). Spółka przetwarza dane osobowe w celach marketingowych, tj. w celu kierowania do Klienta informacji handlowej i komunikatów marketingowych, w tym informacji o promocjach 
i ofertach specjalnych dotyczących Hoteli należących do sieci Q Hotel oraz w celu profilowania (w zależności od tego na co wyrażono zgodę). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest zgoda Klienta. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Spółka przekazuje moje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: spółkom należącym do sieci Q Hotel tj. Radzikowskiego Q Hotel Sp. z o. o. Sp. K. KRS nr. 0000721029, Wygrana Q Hotel Sp. z o. o. Sp. K. KRS nr. 0000655889, GSH Q Hotel Sp. z o. o. Sp. K. KRS nr. 0000381727, Katowice Q Hotel Sp. z o. o. Sp. K. KRS nr. 0000671839, Wrocław Q Hotel Sp. z o. o. Sp. K. KRS: 0000547756 oraz firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu, firmom dostarczającym oprogramowanie informatyczne oraz partnerom wspierającym działania marketingowe. Czas przetwarzania danych osobowy to okres ważności zgody na cele marketingowe i profilowanie. Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres marketing@qhotels.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych (w tym złożyć oświadczenie o wycofaniu zgody). Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres email, numer telefonu jest wymogiem dla realizacji przez Spółkę działań marketingowych i kierowania do Klienta informacji handlowej i komunikatów marketingowych, w tym informacji o promocjach i ofertach specjalnych oraz profilowania. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Spółce realizację ww. działań marketingowych i profilowania. Spółka podejmuje zautomatyzowane decyzje na postawie danych osobowych, w tym dokonuje profilowania (chyba, że nie wyrażono zgody na profilowanie). Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, konsekwencją takiego przetwarzania będzie przygotowanie specjalnych ofert oraz informowanie klienta o aktualnych promocjach w restauracji.