Katowice
ul. Wojewódzka 12
+48 32 740 99 40

Promocje Q Hotel

Dane Osobowe

Kliencie informujemy że: 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Katowice Q Hotel Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą przy ulicy Lea 202a, 30-133 Kraków, KRS nr 0000671839 (dalej Hotel).

Celem dla których Hotel przetwarza Twoje dane osobowe jest realizacja usługi hotelowej/dostawy określonej zawartą z nami umową jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz lub pozostajemy w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Ponadto celem przetwarzania jest dochodzenie ewentualnych roszczeń umową związanych z umową a także udokumentowanie wykonania usługi/dostawy dla celów podatkowych. W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i/lub profilowania Hotel przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach oraz celu profilowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługę hotelarska/dostawę określoną zawartą z nami umową jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych i/lub profilowania jest Twoja zgoda. Jednocześnie informujmy, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: Spółkom należącym do sieci Q Hotel prowadzącym Hotele tej sieci, spółce świadczącej usługi zarządzania, firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie inf., firmom świadczącym usługi obsługi księgowej,  transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki, kancelariom prawniczym.  

Pani/a dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później a pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele marketingowe i/lub profilowanie..

Ma Pan/i prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres email: katowiceplus@qhotels.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez nich wykonanie umowy na usługę hotelowej/dostawę może okazać się niemożliwe lub utrudnione.

Hotel podejmuje zautomatyzowane decyzje na postawie danych osobowych, w tym dokonuje profilowania, chyba że nie wyraziłeś zgody na profilowanie. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które hotel pozyskał w związku z świadczeniem na rzecz gościa usług hotelarskich.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij